Contact


Het bestuur:

Voorzitter : Marlo de Vries
Secretaris : Kees de Graaf
Penningmeester : Lineke Meursing-Oosting
email: penningmeester.rvannen@gmail.com

Bestuurslid : Beppie Both
Bestuurslid : Rolinde Meursing

algemene email: rvannen@gmail.com

Algemeen postadres :
Beatrixplein 7
9471 EE ZUIDLAREN